demo

亮了网

视频播放结束,您可在视频列表中选择其他视频观看

虎扑路人王总决赛:战团赛 播放 134231
8.6
评分

接下来播放

自动播放

参赛球员

1 TSH
郝天佶
190cm | 90kg
胜132负25胜率84%
129 8
2 Fe3o4
sako001
176cm | 85kg
胜21负6胜率77%
9 1
3 FTG
哈哈岛主
187cm | 90kg
胜36负11胜率76%
2 0
4 Fe3o4
苏州小后生
176cm | 85kg
胜11负8胜率57%
1 0
5 FTG
zpc0208
174cm | 75kg
胜11负10胜率52%
0 0
6 Gambia
方良超
174cm | 75kg
胜16负9胜率64%
4 0
7 TSH
wangsanken
186cm | 82kg
胜32负7胜率82%
11 0
8 Gambia
J.Cole
182cm | 85kg
胜12负10胜率54%
0 0
9 TSH
凯瑞图
190cm | 81kg
胜7负0胜率100%
93 3
10 FTG
天津给我冲
186cm | 86kg
胜21负3胜率87%
0 0
11 TSH
摇摆第二人
183cm | 70kg
胜40负34胜率54%
0 0
12 FTG
professeur12
180cm | 72kg
胜16负8胜率66%
13 0
13 Fe3o4
睡过伊巴卡
172cm | 67kg
胜14负11胜率56%
0 0
14 FTG
ChrisYang34
188cm | 95kg
胜22负5胜率81%
0 0
15 Fe3o4
非洲的人员
170cm | 70kg
胜10负5胜率66%
0 0
16 Gambia
tracyld11
186cm | 77kg
胜39负16胜率70%
1 0
17 TSH
Mrlonelyo
188cm | 83kg
胜10负9胜率52%
6 0
18 Fe3o4
biglrip
185cm | 95kg
胜22负9胜率70%
1 0
19 Fe3o4
苏州小艾
176cm | 66kg
胜21负14胜率60%
35 0
20 Gambia
还差11双鞋
183cm | 85kg
胜17负5胜率77%
0 0
21 Gambia
一杯水和一条鱼
178cm | 75kg
胜11负11胜率50%
0 0
22 FTG
凹了个凹
188cm | 86kg
胜11负5胜率68%
0 0
23 Gambia
慢悠悠的卡巴斯基
185cm | 88kg
胜18负8胜率69%
0 0
24 FTG
阿彬BIN
183cm | 72kg
胜22负5胜率81%
0 0
25 TSH
习惯过了头
172cm | 68kg
胜28负6胜率82%
124 2
26 Fe3o4
小小孩30
183cm | 78kg
胜9负3胜率75%
0 0
27 Fe3o4
Li_DD
185cm | 80kg
胜13负1胜率92%
33 0
28 TSH
AL张雅龙
185cm | 68kg
胜6负2胜率75%
10 0
29 TSH
wcd8888
177cm | 150kg
胜11负6胜率64%
1 0
30 Gambia
纯小白菜
188cm | 90kg
胜14负2胜率87%
0 0
31 FTG
qqppz10
180cm | 85kg
胜17负3胜率85%
2 2
32 Gambia
认得挖方一号
183cm | 75kg
胜5负3胜率62%
3 0